Navbar

SZMK

A DIMBES-DOMBOS ÓVODA ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERVE
2014-2015. nevelési év

Az óvoda és a család között az összekötő szerepet a Szülői Szervezet (szmk) tölti be. Tevékenysége során az óvodába járó valamennyi gyermek szüleinek érdekképviseletét látja el.
A szülői szervezet választmánya az óvoda részeként fejti ki tevékenységét. A választmány megválasztása mindenkor szülői értekezlet keretében történik. Tagja lehet bármelyik szülő - elég, ha kedvet érez magában ahhoz, hogy szabadidejében, önként tevékenykedjen a gyerekek óvodai életének gazdagításáért.
A választás akkor érvényes, ha az óvodai csoportokba járó gyermekek szüleinek több mint 50 %-a jelen van.
A választmányi tagok megválasztása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.
A választmány tagjai tesznek javaslatot a tisztségviselők személyére.
A tisztségviselők megválasztása a választmány ülésén történik.
A választást levezető elnök irányítja.
A választás eredményét az elnök kihirdeti.

A vezetőség tagjai:
A Szülői Szervezet vezetője: Szabadi Katalin
Minden csoport min. három főt delegál a szülői munkaközösségbe, amelyek a következőképpen alakulnak ebben az oktatási évben:

Pillangó csoport:
Chrenkó-Szalai Edina
Pénzes Beáta
Szita Gabi
Tóth Imola
Vas Kata

Süni csoport:
Dudás Amelita
Kállai Zsuzsa
Sófalvi Tímea
Zacharné Berényi Tünde

Cica csoport:
dr. Wéber Tímea
Szabadi Katalin
Szarka Beáta

Micimackó csoport:
Karádi Emese
Patocskai Nikolett
Paulik Krisztina

Katica csoport:
Baranyai-Maloschik Dóra
Bihari Réka
Fejes Andrea

A szülői szervezet működési rendjéről maga dönt.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a választmány legalább 3 tagja vagy bármelyik vezetőségi tag kezdeményezi. A szülői szervezet választmánya napirendjét maga határozza. Az ülésekre meg kell hívni az óvoda vezetőjét, illetve képviselőjét. Az üléseken kötelesek megtárgyalni azokat az ügyeket is, amelyeket az óvodába járó gyermekek szülei közül legalább 20-an aláírásukkal kezdeményeztek.

A szülők és az óvodapedagógusok között a feladatok összehangolására lehetőség nyílik:
 • szülői értekezleteken, (összevont és csoportonkénti)
 • nyílt napokon, nyílt héten
 • családlátogatásokon, ( a szülő külön kérésére)
 • közös rendezvényeken, vetélkedőkön, stb.
 • hirdetőtáblára kitett információkon keresztül
 • a szülői szervezet képviselőjének részvétele a nevelési értekezleteken
 • gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül •nyilvános ünnepélyeken ( karácsony, évzáró, anyák napja, ballagás)

A szülői munkaközösség megpróbál különböző rendezvényekkel bevételre szert tenni, melyből az óvodát, az oda járó gyermekeket és a rászoruló gyermekek programokban való részvételét (pl:színház) különböző eszközökkel, kulturális programok szervezésével és pénzzel támogatja.
A munkaközösség pénzével az szmk tagjai rendelkezhetnek. Bármilyen eszközre, kulturális programra, esetleg gyermekek támogatására történő szavazásban a tagok – mely 18fő – legalább 50%-a kell, hogy igennel voksoljon. Természetesen az óvoda vezetője javaslatával élhet, hiszen ő az intézmény vezetője.

Az alábbi területeken próbálunk segítséget nyújtani:
 • A családokkal való kapcsolattartás hatékonyabbá tételében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek családjaira.
 • A szülők körében a rendezvényeken való részvétel népszerűsítése (szülői értekezletek, nyílt napok, fogadó órák, ünnepek, munkadélutánok, sportnapok)
 • Munkadélutánok szervezésében, ünnepi előkészületekben - Játékvásárlásban
 • Közös rendezvényeknél: Kirándulások, Őszi szüret, Karácsony, Farsang, Sportnapok...stb


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése