Navbar

2019. október 4., péntek

Különös közzétételi lista
2019-2020. nevelési év

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Az óvoda megnevezése
Dimbes-dombos Óvoda

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége
2038 Sóskút, Tulipán u. 9/a
Tel:23/348-055
Óvodavezető: Kovács Károlyné
E-mail:soskuti.ovoda@freemail.hu
Alapító okirat száma
módodítás
73/2009 (VIII.10) sz.
63/2019 (VII.16) sz.
OM azonosító
032828

Óvodapedagógusok száma: 13 fő
ebből
Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
13 fő
ebből
Szakvizsgázott
3 fő
ebből
Vezető óvodapedagógus
1 főDajkák száma: 8 fő
ebből
takarító dajka
2 fő
ebből
dajka végzettséggel rendelkezik
6 fő

Óvodatitkár száma: 1 fő
Pedagógiai asszisztensek száma: 2 fő
Fejlesztőpedagógus: 1 fő

Óvodai csoportok száma 2019/2020
Katica csoport
27 fő
Pillangó csoport
25 fő
Maci csoport
30 fő
Cica csoport
27 fő
Süni csoport
27 fő
Nyuszi csoport
25 fő

Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2019.09.01-2020.08.31-ig tart.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.
Nyitva tartás: H-P 6:00-17.30 óráig
Intézményünk a 2019/2020. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás: 2019. december 24. - 2019. január 1.
Nyári zárás: 2020. július 20. - augusztus 14.
                 
Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2019. szeptember 2. hétfő
2019. szeptember 27. péntek
2020. február 3. hétfő
2020. március 13. péntek
2020. június 5. péntek
Az időpontokban eltérések adódhatnak! Változás esetén törvényes kötelezettségünknek eleget téve előzőleg tájékoztatjuk Önöket! 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.
Az alapító okirat szerint: 180 fő

A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek.
Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
-        napi térítési díj: 415.-Ft/nap/fő

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
-          a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
-        tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
-        azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
-        akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
-        akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság
-   akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.
A Házirend kivonatából - minden szülő beiratkozáskor kap egy példányt.

Ünnepek, megemlékezések rendje:
Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:

Ssz.
Jeles napok, hagyományok, kulturális programok
Időpont
1.                   
Dimbes-dombos hét
2019. október. 7-11.
2.                   
Magyar népmese napja
2019. szeptember 30.
3.                   
Állatok világnapja
2019. október 4.
4.                   
Október 23-i ünnepség
2019. október 22. – ünneplés, koszorúzás
5.                   
Tök hét
2019. október 7-11.
6.                   
Márton napi hét
2019. november 4-8.
7.                   
Gondolkodj Egészségesen hét
2019. november 18-21.
8.                   
Mikulás
2019. december 6.
9.                   
Karácsonyfa állítás
2019. december 18.
10.               
Dolgozói karácsonyi vacsora
2019. december 19.
11.               
Magyar Kultúra Napja
2020. január 22. – csoporton belüli megemlékezés
12.               
Medve hét
2020. január 27- január 31.
13.               
CSEPP hét
2020. február 5-7.
14.               
Farsang
2020. február 14.
15.               
Tél búcsúztatás
2020. február 28.
16.               
Mézes nap
2020. március 6.
17.               
Március 15-i ünnep
2020. március 13. - koszorúzás
18.               
Víz világnapja
2020. március 20.
19.               
Egészséges nap
2020. április 3. – gyerek fogorvos
20.               
Magyar Költészet Napja
2020. április 8. – csoporton belüli megemlékezés
21.               
Népviselet napja
2020. április 24.
22.               
Föld napja
2020. április 22.
23.               
KRESZ nap
2020. április 29.
24.               
Ovi-zsaru napok
2020. április 27-30.
25.               
Anyák napi ünnepségek
2020. május 4-8.
26.               
Madarak és fák napja
2020. május 11.
27.               
Gyermeknap
2020. május 29. – közös óvodai kirándulás
28.               
Évzáró ünnepségek, ballagás
2020. május 25-29.
29.               
Óvoda nyári zárásának várható időpontja
2020. július 20. - augusztus 14.
A programok időpontjában eltérések adódhatnak!

Sóskút, 2019. szeptember 30. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése