Navbar

2018. április 5., csütörtök

ÓVODAI BEIRATKOZÁS


2018. április 23. és április 25.
7.00-tól 13.00-ig
2018.április 24.-én 
7.00-től 17.30-ig
az óvodatitkárnál.

Szükséges dokumentumok:
-gyermek születési anyakönyvi kivonata
-gyermek lakcímkártyája
-gyermek TAJ kártyája
-szülő lakcímkártyája
-gyermek oltási könyvének bemutatása
-szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolata

A köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermek abban a nevelési évben, amelynek naptári évében augusztus 31.- ig a 3. életévét betölti 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A beíratással, és az óvodába járási kötelezettség alóli felmentéssel kapcsolatos kérdésekre is szívesen adunk tájékoztatást az óvoda nyitvatartási idejében.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése