Navbar

2016. április 6., szerda

ÓVODAI BEIRATKOZÁS!

2016/17. tanévre

2016 május 2. és május 4.
7.30-13.00-ig

2016 május 3. és május 5.
14.30-17.30.-ig
az óvodatitkárnál.

Szükséges dokumentumok: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata
                                             - a gyermek lakcímkártyája
                                             - a gyermek TAJ- kártyája
                                             - a szülő lakcímkártyája
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bekezdése alapján:

„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A beíratással és az óvodába járási kötelezettség alóli felmentéssel kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolunk az óvoda nyitvatartási idejében!
                                                                                    Kovács Károlyné
                                                                                    intézményvezető


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése