Navbar

2016. április 23., szombat

Jótékonysági vásár - május

Használt termékek vására - filléres alapon!

Felnőtt és gyermek ruhanemű, cipők, konyhai, háztartási és dísztárgyak, könyvek, babaholmik, játékok..., szinte minden, ami valakinek feleslegessé vált, de még szép állapotban van.

2015 május 5-én, csütörtökön, 8-18 óráig a Polgárok Házában! 


Mindenkit szeretettel várunk !

A bevétel teljes egészében az óvodás gyerekekre fordítjuk.

Termékek leadhatóak a helyszínen, előző nap 15:30-tól, vagy korlátozott mennyiségben az óvodatitkárnál.
Minden felajánlást nagyon köszönünk!

SZMK

2016. április 13., szerda

Takarító-dajka nénit keresünk!

Óvodánkba kedves, gyerekszerető takarító-dajka nénit keresünk!

Tudnivalók az állásról:
-Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
-Teljes munkaidő, heti 40 óra
-Munkavégzés helye: 2038 Sóskút, Tulipán utca 9/A.
-A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézmény közös használatú helyiségeinek tisztán tartása, fertőtlenítési előírások betartása. Szükség esetén az óvodavezető által kijelölt csoport dajkai tevékenységének ellátása a Pedagógiai Program és a hatályos jogszabályok betartása mellett.
-Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
-A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
   -Középfokú végzettség
   -Dajkaképzői bizonyítvány

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.május 4.
A pályázat benyújtásának módja: -Elektronikus úton Tormási Arnoldné részére a soskuti.ovoda@freemail.hu  e-mail címre
                                                      -Személyesen az óvodavezetőnél, 2038 Sóskút, Tulipán utca 9/A.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.május 6.

2016. április 6., szerda

ÓVODAI BEIRATKOZÁS!

2016/17. tanévre

2016 május 2. és május 4.
7.30-13.00-ig

2016 május 3. és május 5.
14.30-17.30.-ig
az óvodatitkárnál.

Szükséges dokumentumok: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata
                                             - a gyermek lakcímkártyája
                                             - a gyermek TAJ- kártyája
                                             - a szülő lakcímkártyája
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bekezdése alapján:

„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A beíratással és az óvodába járási kötelezettség alóli felmentéssel kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolunk az óvoda nyitvatartási idejében!
                                                                                    Kovács Károlyné
                                                                                    intézményvezető