Navbar

2013. szeptember 24., kedd

A Dimbes-Dombos Óvoda és SZMK együttműködési terve - 2013-2014. nevelési év

Az óvoda és a család között az összekötő szerepet a Szülői Szervezet tölti be. Tevékenysége során az óvodába járó valamennyi gyermek szüleinek érdekképviseletét látja el.
A szülői szervezet választmánya az óvoda részeként fejti ki tevékenységét. A választmány megválasztása mindenkor szülői értekezlet keretében történik.Tagja lehet bármelyik szülő - elég, ha kedvet érez magában ahhoz, hogy szabadidejében, önként tevékenykedjen a gyerekek óvodai életének gazdagításáért.
A választás akkor érvényes, ha az óvodai csoportokba járó gyermekek szüleinek több mint 50 %-a jelen van.
A választmányi tagok megválasztása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.
A választmány tagjai tesznek javaslatot a tisztségviselők személyére.
A tisztségviselők megválasztása a választmány ülésén történik.
A választást levezető elnök irányítja.
A választás eredményét az elnök kihirdeti.A vezetőség tagjai:
A Szülői Szervezet vezetője: Törőcsik Szilvia
Minden csoport három főt delegál a szülői munkaközösségbe, amelyek a következőképpen alakulnak ebben az oktatási évben:

Cica csoport:
Patocskai Nikoletta
Szabadi Katalin
Szarka Beáta

Micimackó csoport:
Paulik Krisztina
Karádi Emese
Paulik Katalin

Katica csoport:
Baranyai-Maloschik Dóra
Bihari Réka
Égő Ákos

Pillangó csoport:
Rózsás Veronika – weblap felelős
Chrenkó-Szalai Edina
Törőcsik Szilvia

Süni csoport:
Dudás Amelita

A szülői szervezet működési rendjéről maga dönt.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a választmány legalább 3 tagja vagy bármelyik vezetőségi tag kezdeményezi. A szülői szervezet választmánya napirendjét maga határozza. Az ülésekre meg kell hívni az óvoda vezetőjét, illetve képviselőjét. Az üléseken kötelesek megtárgyalni azokat az ügyeket is, amelyeket az óvodába járó gyermekek szülei közül legalább 20-an aláírásukkal kezdeményeztek.

A szülők és az óvodapedagógusok között a feladatok összehangolására lehetőség nyílik:
 • szülői értekezleteken, (összevont és csoportonkénti)
 • nyílt napokon, nyílt héten
 • családlátogatásokon, ( a szülő külön kérésére)
 • közös rendezvényeken, vetélkedőkön, stb.
 • hirdetőtáblára kitett információkon keresztül
 • a szülői szervezet képviselőjének részvétele a nevelési értekezleteken
 • gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül •nyilvános ünnepélyeken ( karácsony, évzáró, anyák napja, ballagás)

A szülői munkaközösség megpróbál különböző rendezvényekkel bevételre szert tenni, melyből az óvodát, az oda járó gyermekeket és a rászoruló gyermekek programokban való részvételét ( pl:színház ) különböző eszközökkel , kultúrális programok szervezésével és pénzzel támogatja.
A munkaközösség pénzével az szmk tagjai rendelkezhetnek. Bármilyen eszközre, kultúrális programra , eseleg gyermekek támogatására történő szavazásban a tagok – mely 15fő – legalább 50%-a kell, hogy igennel voksoljon. Természetesen az óvoda vezetője javaslatával élhet, hiszen ő az intézmény vezetője.

Az alábbi területeken próbálunk segítséget nyújtani:
 • A családokkal való kapcsolattartás hatékonyabbá tételében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek családjaira.
 • A szülők körében a rendezvényeken való részvétel népszerűsítése: (szülői értekezletek, nyílt napok, fogadó órák, ünnepek, munkadélutánok, sportnapok)
 • Munkadélutánok szervezésében, ünnepi előkészületekben - Játékvásárlásban
 • Közös rendezvényeknél: Kirándulások, Őszi szüret, Karácsony, Farsang, Sportnapok...stb

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése