Navbar

2013. április 8., hétfő

Levél a fakultatív programokkal kapcsolatban


Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Megkeresés érkezett a fenntartó és a Polgármester úr részére az óvodában tartott, de nem óvodai fakultatív programokkal kapcsolatosan.

A nevelőközösség megismerte és átbeszélte a felvetett problémát és egybehangzóan az alábbi javaslatot tesszük:

Az óvoda épületében tartott szülők által igényelt és fizetett,   az óvoda pedagógiai programjában nem szereplő fakultatív foglalkozások megtartását nem ellenezzük. Figyelembe vettük a szülők indokait, és mivel  ők döntenek gyermekük időbeosztásáról, továbbra is helységet biztosítunk ezek megtartásához. A helységek után 2000 Ft/alkalom bérleti díj megfizetését kérjük a szolgáltatást végzőtől. A fenntartó engedélyével , mivel  az óvodai neveléstől eltérő rendeltetésű programokról van szó, megkötöttük a szerződéseket.

Ezek nem óvodai fakultatív programok, nem az óvónők tartják, nem szerepel a napi és heti rendünkben. Az óvodától független foglalkozások szervezése, azok technikai lebonyolítása a szülő és a foglalkozást tartók közötti megállapodás kérdése. Ebben az óvoda dolgozói nevelési időn belül nem vállalhatnak szerepet.

Az igények kielégítésére és az óvoda törvényes működésére tekintettel meg kellett határoznunk ezek idejét.

Figyelembe vettük a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12.§-t, az SZMSZ, a Házirend, az Óvodai nevelés Országos Alapprogramját a Helyi Nevelési Programot, a Köznevelési törvény 2011. éviCXC.24§, az Önkormányzati törvény, a Gyermekvédelmi törvény ide vonatkozó rendelkezéseit.  A gyermekek napközbeni ellátásáról rendelkező törvények az alapellátásokra vonatkoznak, melyeket kötelezően el kell látni. Ezekbe nem tartozik bele a szülők által fizetett program, mivel nem minden gyermek számára szervezett, és nem ingyenes.

Az óvoda és a Fenntartó igyekszik maximálisan eleget tenni a kötelezettségeinek. Minden óvodás korú gyermek számára biztosított az óvodai ellátás a törvényi előírásoknak megfelelő időkerettel.

Az óvodások életében kiemelt szerepet kap a játék, és a tevékenységeik is e köré épülnek, hiszen ez az óvodai élet lényege. Ebben a korban a gyermekek így tanulják meg mind azt, ami számukra fontos.

Óvodai programunk a teljes nevelési időt felölelő, különböző tevékenységek szervezését biztosítja. Ezek  a szülők számára ingyenesek, mindenki számára elérhetők.

A Fenntartó nem kevés anyagi támogatást ad ahhoz, hogy színvonalas, a gyermekek igényeinek megfelelő nevelési feltételeket teremtsen. Óvodánk jó pedagógiai programmal, szakképzett , felkészült óvónőkkel, jól szervezett tevékenységekkel tervezi és szervezi a gyermekek mindennapjait.

Nem vagyunk ellene a fakultatív programoknak sem abban az esetben , ha a mi munkánkat nem zavarja. A délutáni időben is tervezett feladatokat látnak el az óvónők, még akkor is , ha  ezek „ csak” játéknak tűnnek. Nagyon zavaró számukra és a többi gyermek számára is, ha ezeket folyamatosan megzavarják, kizökkennek a játék folyamatából, a tevékenységekből és az óvónők munkáját is rendkívül zavarják.

Ennek elkerülése végett és a szülők kérését is figyelembe véve az óvodai életen kívüli, de az óvoda helységeiben tartott, szülők által fizetett foglalkozások idejét délután fél 5-től 5 óráig tudjuk megoldani. A szülő és a foglakozást tartó írásos megállapodása alapján/ melyet bemutatnak az óvónőnek / kivihető a gyermek a csoportból. Ettől az időponttól a foglalkozást tartó személyé minden felelősség. A foglalkozások végeztével (17 óra ) a gyermekek már nem kerülnek vissza a csoportba, hiszen ekkorra  már vége az óvodai ellátásnak.

Ez az óvodai nevelő közösség álláspontja.

Ez a rendelkezés 2013. április 01-től hatályos. Kérjük, hogy a Fenntartó tájékoztassa erről a szülőket, / mivel a levél nekik szól /szülők pedig tudassák a foglalkozást tartó személyekkel.


Sóskút, 2013-03-21

Bereczkiné Ulehla Anna
óvodavezető

A  2013. március 26.-i Képviselőtestületi ülésen a képviselők  elfogadták az óvoda álláspontját, így 2013.04.02-től ez hatályos.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése