Navbar

2013. március 20., szerda

A PSZ állásfoglalása az óvodák nyitvatartásáról és az óvodapedagógusok jelenlétéről

Az óvodapedagógusnak a teljes óvodai élet során jelen kell lennie.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkársága által közzétett „Nem kell óvodapedagógusnak lennie a néptánctanárnak, hitoktatónak" közleményben foglaltakkal kapcsolatosan a következőkre hívjuk föl az óvodavezetők figyelmét:

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ának (1) bekezdése szerint az óvodai nevelés, a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A törvénynek ez a rendelkezése arra utal, hogy az óvodában attól a pillanattól kezdődően, amikor az első gyermek megérkezik, addig a pillanatig, ameddig az utolsó gyermek eltávozik, minden tevékenység beletartozik az óvodai életbe, és így az óvodai foglalkozások körébe. Az óvodai élet megszervezésének alapja az óvodai napirend és heti rend. A teljes óvodai élet ennek megfelelően magában foglalja a gyermek érkezését és átöltözését, hasonló módon a gyermek eltávozását és az azt megelőző ismételt átöltözést. Az óvodai élet kezdetétől a végéig az óvodapedagógusnak jelen kell lennie és el kell látnia a gyermek felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

2. Az óvodai nevelés megszervezésének alapja az óvodai nevelési program. Az óvodai nevelési program végrehajtása az óvodapedagógus feladata. Az óvodapedagógus munkáját más, külső szakember nem veheti át.

3. Mindaddig, ameddig az óvodában olyan gyermek tartózkodik, aki az óvoda felügyelete alatt áll, az óvoda pedagógiai értelemben nyitva van, és az óvodában óvodapedagógusnak kell jelen lennie. Pedagógiai értelemben az óvoda nyitva tartása igazodik azokhoz a feladatokhoz, amelyeket az óvodának el kell látnia a közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak alapján. Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, valamint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. A közoktatásról szóló törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető maximális időkeret heti ötven óra, amelyet azonban indokolt esetben a fenntartónak meg kell növelnie a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. Ez az időszak tekinthető pedagógiai értelemben az óvoda nyitvatartási idejének.

4. A helyi önkormányzati óvodában lehetővé kell tenni, hogy a gyermek az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az egyházi jogi személy a hit- és vallásoktatást óvodában a szülők igénye szerint szervezheti. A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szervezhető.

5. Abban az esetben, ha az óvoda pedagógiai értelemben nem tart nyitva, nincs akadálya, hogy mint épület, helyiségcsoport nyitva legyen, és helyet adjon másmilyen nem az óvodai nevelés körébe tartozó foglalkozásnak. Ebben az esetben az óvoda épülete nyitva van ugyan, de már nem, mint óvoda működik, mivel a keretei között nem folyik óvodai nevelés nincs szükség óvodapedagógus jelenlétére sem. Az óvoda épületének az óvodai neveléstől eltérő rendeltetésű átengedéséhez a fenntartó engedélyére van szükség.

6. Abban az esetben, ha az óvoda pedagógiai értelemben nyitva van azoknak a gyermekeknek, akik részt vesznek az óvodai foglalkozásokon nem szervezhető az óvodai nevelési program végrehajtásához nem kapcsolódó „egyéb" foglalkozás. Azoknak a gyermekeknek azonban, akik már nem tartoznak az óvoda „felügyelete" alá - vagyis már nem vesznek részt az óvodai foglalkozásokon -, szervezhető „egyéb" foglalkozás akkor is, ha még van olyan óvodai csoport, amelyben óvodai foglalkozást tartanak. Erre akkor van lehetőség, ha rendelkezésre áll „szabad" helyiség, és a tevékenység az óvodai életrendet nem zavarja meg.

7. Ha az óvodában az óvodai nevelés körébe nem tartozó, „egyéb" foglalkozást tartanak, az óvoda, vagy annak fenntartója csupán a helyiség bérbe adója. A helyiséget bérlő szolgáltatóval a szülő köt szerződést, s a foglalkozásra a gyermeket e szülő, vagy az általa megbízott személy (de nem az óvodapedagógus) viszi el.

Budapest, 2010. szeptember 22.

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
Országos Iroda


2010-11-02 14:09:56, szerkesztőségi archívum

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése