Navbar

2013. február 28., csütörtök

Néhány fontos információ az óvodai beiratkozáshoz


2014. augusztus 31-ig marad hatályban az 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése, mely alapján a gyermek abban évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Ennek értelmében idén  2013. szeptember 1-től még nem kötelező az óvoda 3 éves kortól.

Tekintettel a népesség nyilvántartásból kapott adatokra előreláthatóan nem lesz lehetőség a más településről jelentkezők felvételére, mivel az állandó lakcímmel bejelentkezett helyi lakosoknak kell elsősorban az óvodai férőhelyet biztosítani.

Ami kell a beíratáshoz:

-  a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a  gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

-  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvoda vezetője az óvodai felvétel elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
2014. szeptember 1-től az óvodakötelezettség hároméves kortól áll be.

DE:

Ettől az időponttól a szülő kérheti gyermeke felmentését az óvodába járás alól a jegyzőtől és az óvoda vezetőjétől a gyermek 5 éves koráig. / Tehát eldöntheti, hogy akarja-e vagy sem igénybe venni az óvodai ellátást./

Sóskút, 2013-02-27

Bereczkiné U. Anna
óvodavezető

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése