Navbar

2012. január 23., hétfő

Lassan ismét egy év végére érünk. A hónapok szaladnak, a gyerekek nőnek, okosodnak. Az óvoda működésével kapcsolatos kérdőívet adtunk ki a szülők részére az ősz folyamán, hogy megbizonyosodjunk elégedettségükről vagy elégedetlenségükről.

Csoportonként 10 kérdőívet osztottunk ki (kiscsoportban még nem), összesen 40 darabot. A visszaérkezési arány 50% alatt volt. Ez elgondolkodtató! Véleményem szerint ennek két oka lehet, mégpedig az, hogy rossz volt a kérdőív vagy érdektelenek a megkérdezettek.

A visszahozott kérdőívek kiértékelése azt mutatja, hogy a szülők elégedettek az óvoda működésével, feltételeivel és az itt dolgozó pedagógusok, dadusok munkájával. Legközelebb másik 40 szülő véleményét fogjuk kikérni.

November 1-jétől új dadus nénit köszönthettünk, Nagy Mónikát a pillangó csoportban, aki a nyugdíjba ment Ancsa dadus munkáját vette át. Személyében egy kedves, gyermekszerető kollégát ismerhettünk meg.
Megkezdődtek a fejlesztő foglalkozások a rászoruló gyermek számára heti egy alkalommal. A foglalkozások tervezésében és lebonyolításában minden óvónő részt vesz heti váltásban.
Új logopédusunk, Kaczor Brigitta, nagyon jól felkészült szakember, aki lelkiismeretesen foglalkozik a gyermekek beszédjavításával.

Az idei nevelési év egyik kiemelt feladata az anyanyelvi nevelés. Az óvodás korú gyermekek számára elengedhetetlen a mindennapi mesélés, versmondás. Az óvó nénik ezek felett minden hónapban egy aktuális mesével, irodalmi összeállítással készülnek a gyermekeknek és szép díszlettel ezeket előadják számukra. Ezeket az előadásokat élvezik a gyerekek és élvezik a felnőttek is, akik nagy szeretettel, beleéléssel, sok humorral és a gyerekek aktív közreműködtetésével adják elő a kiválasztott irodalmi alkotást. Mindenki számára élményt jelentenek ezek az alkalmak.

Óvodánkban délutánonként több fakultatív program működik:
– tartásjavító testnevelés;
– karate;
– táncoló talpak;
– drámapedagógia;
– angolnyelv-oktatás;
– hittan;
– zeneovi.

Napirendünkbe beépített délelőtti tevékenységeink, melyek ingyenesek a gyerekeknek:
– logopédiai foglalkozások;
– fejlesztő játékos foglalkozások;
– néptánc , mely sok népi játékkal is megismerteti a gyerekeket.

Az előző számban megjelent szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos terveink logisztikai problémák miatt nem valósultak meg, mivel a környező óvodák közül csak mi regisztráltunk, és így nem tudja vállalni a vállalkozó a gyűjtést. (Nem gazdaságos.)

Jelenleg folyik a 6 éves gyermekek vizsgálata az iskolai életre való alkalmasság szempontjából. Nagyon fontos, hogy a gyermekek érdekei érvényesüljenek, hiszenez meghatározó lehet a későbbi iskolai szereplésükben, ezért több szakember segíti ezt a munkát. Az óvónők, a logopédus és a fejlesztő pedagógus közös eset megbeszéléséken beszélik meg tapasztalataikat, és az óvónők fogadóórák keretében tájékoztatják a szülőket gyermekük fejlettségéről.

A téli időszak kiemelt ünnepei a télapó és a karácsony. Az Adventi kézművesdélután keretében jó hangulatban, tea és zsíros kenyér mellett szebbnél szebb alkotások születtek. Mindenkiből előbújt a kreativitás. Öröm volt együtt dolgozni, megcsodálni egymás munkáját. Az elkészült alkotásokból vásárt rendeztünk az óvodában, melynek olyan nagy volt a sikere, hogy néhányan több napon át gyártottuk a karácsonyi angyalkákat, hóembereket, koszorúkat, díszeket.

A községi télapóünnepen a szülők folytatták a vásárt. A befolyt bevétel a szülői munkaközösség kasszájába kerül, és amikor szükséges, visszafordítják a gyermekek programjaira vagy eszközök beszerzésére. Köszönjük mindenkinek a lelkes vásárlást! December 6-án megérkezett a várva várt Mikulás. Minden csoport verssel, énekkel köszönte meg az ajándékokat. Volt, aki megszeppenve és volt aki bátran simogatta meg a kedves télapó hófehér szakállát. Köszönjük Mikulás bácsi, hogy meglátogattál bennünket!

Karácsonyi ünnepségünk időpontja december 20. délelőtt. A fenyőfával feldíszített tornateremben a Cica csoport (ők a nagyok) és a Horti néni által felkészített iskolások Betlehemi játékkal köszöntik a karácsonyt. A fenntartónk lehetővé tette, hogy minden csoport 30 000 forint értékben meglephesse a gyermekeket különböző játékokkal, melyeket az ünnepség után bonthatnak ki csoportjaikban.
*
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az óvoda december 22- től 2012. január 2-ig zárva tart.
Az első óvodai nap január 2. hétfő.
A 2012-es évben is sok színes programot szervezünk a gyermekeknek, ezek közül néhány:
– anyák napja (népi játszóház anyukákkal közösen) –
május 4.
– madarak-fák napja (Állati jó bemutató. Élő állatok
bemutatása az óvodában.)
– KRESZ-nap (A helyes közlekedés szabályai. Rendőri
bemutató.)
– Eleven park (Buszos kirándulás Budapestre.) – április
19.
Köszönjük a Félkrajcár Alapítvány számlájára utalt adományokat, melyek nagyban segítik színvonalas működésünket és így közösen még több örömöt tudunk szerezni gyermekeinknek.

Ezzel a Wass Albert idézettel kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket.
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!”

Bereczkiné Ulehla Anna

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése